Web i logo RUENA

Client: Universitat de Lleida
Web actualizada para cada temporada


RUENA (Red de uso eficiente del Nitrógeno en agricultura) estrena logo i web, aquesta com a plataforma informativa de la Reunió annual que celebra amb els millors especialistes i amparada per les millors empreses del sector, vol ser també una plataforma de divulgació d’estudis i activitats d’alta especialització a nivell mundial, entre universitats i corporacions privades. Estructurada i funcional.