Vídeos: Llocs de Memòria amb Història

Client: Universitat de Lleida
Disseny i packaging per a col·lecció de vídeos


“Llocs de memòria amb història” s’emmarca com a imatge identificativa de la sèrie de vídeos editats, amb un grafisme diferent per a cada unitat temàtica, seguint una línia de col·lecció identificativa. Tipografia, color i tractament de la imatge en són els trets distintius.