Web NatCompo

Client: NatCompo SL
Nou logo, catàlegs i web corporativa


comunicar tot un circuit de compostatge i creació dels adobs de manera que la marca guanyi en la transmissió de valors i comunicació a través d’una imatge neta, natural i replantejant la funció ecològica de base.