Retolació Senyalització IASO

Client: IASO S.A.
Retolació per a diversos espais comercials i flota de vehicles de l’empresa


A partir de la nova imatge de marca cal implementar la decoració de nous centres comercials, senyalització i retolació de vehicles de diversos formats. El treball s’extén a l’ambientació d’espais amb retolació i senyalització de parets i seccions en l’edifici central i també en altres sucursals.