La Nit dels Museus

Client: diverses institucions culturals participants


Les propostes expositives i accions especials que se celebren la Nit dels Museus a Lleida queden publicitades any rere any seguint unes pautes unificades sota aquest grafisme distintiu configurat amb canvi de color en tintes especials. La marca i la pròpia estructura mantenen i unifiquen la identitat visual.