Edició “La fortalesa dels Vilars d’Arbeca”

Client: Museu de Lleida
Edició de catàleg i estudi de les excavacions


Els Vilars d’Arbeca han facilitat al llarg d’anys d’excavacions, material arqueològic de primer ordre i estudis significatius en l’estudi de la cultura dels ibers ilergetes. L’edició és un gran compendi de tot el material produït al llarg d’aquests treballs i recull dibuixos, mapes, imatges i estudis. És l’edició més àmplia de les excavacions, per la pròpia trascendència i valor científic s’edita en català i anglès amb motiu de la gran exposició organitzada al Museu de Lleida.