Edició Guia Neu de Lleida

Client: Patronat de Turisme. Diputació de Lleida
Creació de la Guia i coordinació de continguts


Al llarg de més de 15 anys el Patronat de Turisme ens dóna la confiança per a gestionar l’edició de la guia de la Neu de Lleida, que conté la informació actualitzada per a cada temporada de totes les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida. i empreses d’esports de neu de les nostres comarques. Seguint pautes corporatives, s’edita en 4 idomes.