Difusió BUCS d’ASSAIG el Mercat

Client: La Paeria, Ajuntament de Lleida
Logo i difusió diversa


adreçat a un públic jove i actiu, tant el logo com el grafisme de diversos elements de difusió transmeten aquests valors. Els bucs d’assaig són des de fa temps un referent en el recolçament municipal a joves amb inquietuts musicals.