“Consells d’alimentació durant el primer any de vida”

Client: Clínica de Ponent
Disseny per a folletó multipàgina de consells pediàtrics


Composició gràfica i selecció de fotografies per a il·lustrar tot un seguit de consells pediàtrics, amb tractament gràfic personalitzat i respectant el corporatiu de clínica Aliança. Publicació multipàgina amb detalls subtils i un ordre adequat per a cada fitxa-consell.
L’estructura gràfica es pensa per aplicar-la en altres àmbits-especialitats de la clínica.