Col·leccions editorials

Client: Diversos
Creació de diferents col·leccions editorials


Institucions com l’IEI, el Col·legi d’Arquitectes, la Fundació Viladot, la Universitat de Lleida, la Fundació Apel·les Fenosa…
ens han confiat diversos treballs de línia editorial, la intervenció dels quals ha estat sostinguda i creativa, i ha anat ampliant molt satisfactòriament el nostre bagatge en el camp editorial; són treballs de fons, però sempre molt gratificants.