Campanya de salut ASISA

Client: ASISA
Publicitat aplicada en diversos formats


Difusió general i cobrint també àrees específiques de salut, es despleguen diversos elements: tríptics per especialitats i cartells.