Difusió corporativa IASO

Client: IASO S.A.
Logo, catàlegs i aplicatius diversos


Nou logo i manual corporatiu, papereria i aplicatius de difusió electrònica diversos. Redefinir la imatge d’una marca tradicional en creixement i expansió internacional, vetllant la implantació d’eixos de comunicació i identitat en diverses vessants.
Base gràfica unificadora per als catàlegs de les diverses divisons de l’empresa. Hem creat per IASO tota una gama de catàlegs, carpetes, etc. codificant la pròpia identitat de marca.